xs
xsm
sm
md
lg

ภาครัฐเชื่อผู้คนท่องเที่ยว-จับจ่ายช่วงหยุดยาว ก.ค.นี้ กระตุ้นเม็ดเงิน ศก.ได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เดือนกรกฎาคมนี้ มีวันหยุดยาวถึง 2 ช่วง คือวันที่ 4-7 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่วนช่วงปลายเดือนคือ วันที่ 25-28 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ตามที่รัฐบาลประกาศไว้ด้วย โดยทั้งสองช่วงวันหยุดดังกล่าว เชื่อว่า คนส่วนใหญ่จะออกมาท่องเที่ยวและใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้เพิ่มเงินในระบบเศรษฐกิจแน่นอน แต่อาจไม่คึกคัก หรือเทียบเท่าก่อนเกิดไวรัสโควิด-19 ได้