xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศผู้เสียชีวิตในหน้าที่จากเหตุไฟใต้ 1 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศนายหมวดตรีให้แก่สมาชิกเอก อนุวัฒน์ กอเดย์ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุคิรินที่ 13 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2563