xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ พร้อมแจงร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 64 ย้ำทุกโครงการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้ ว่า ส่วนตัวมีความพร้อมที่จะชี้แจงและรับฟังความเห็นที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ แต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจระบบของงบประมาณ และต้องพูดจาให้เกียรติซึ่งกันและกัน

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การใช้งบประมาณต้องใช้อย่างคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ขออย่ามองว่าเป็นการแช่แข็งประเทศ เพราะวันนี้มีสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งรัฐบาลได้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศมาพิจารณา แต่ทั้งหมดก็ต้องดูความพร้อมของเราด้วย

ส่วนกรณีการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูประเทศนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้สั่งการให้มีการทยอยนำเสนอโครงการเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 รวมถึงย้ำเตือนเรื่องการตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนด้วย