xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน จัดการน้ำเสียพื้นที่หาดใหญ่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณคลองเตย และคลองแห อ.หาดใหญ่ รวมทั้งมอบนโยบายให้องค์การจัดการน้ำเสียและเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม