xs
xsm
sm
md
lg

แนะเลี่ยงเส้นทางสายเชียงใหม่ - เชียงราย น้ำป่าทำเส้นทางขาด 3 จุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ หรือ ปภ. แจ้งเลี่ยงเส้นทางสาย เชียงใหม่ - เชียงราย เนื่องจากน้ำป่าทำเส้นทางขาด 3 จุด ขณะนี้อยู่ในระหว่างแก้ไข โดยผู้ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงใช้เส้นทาง อ.พร้าว แทน