xs
xsm
sm
md
lg

แพทย์ย้ำคนไทยอย่าการ์ดตก แม้ปลอดโควิด-19 ต่อเนื่อง 30 วันแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เป็นที่น่าดีใจที่ไทยไม่มีพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ภายในประเทศ เป็นเวลาติดต่อกัน 30 วัน แล้ว ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าไทยมีความปลอดภัยจากโรคแล้ว แม้ว่าจะยังคงพบผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศในสถานที่กักกันของรัฐ อย่างไรก็ตาม ขอให้คนไทยอย่าได้การ์ดตก ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อชะลอการระบาดของโรคในระลอก 2 อีกทั้งไทยกำลังเข้าสู่การผ่อนปรนในระยะที่ 5 ซึ่งในหลายประเทศ แม้จะพ้นระยะปลอดภัยนานกว่าไทย แต่ก็ยังคงมีผู้ป่วยกลับมาติดโรคได้อีก