xs
xsm
sm
md
lg

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรขวาที่ รพ.จุฬาภรณ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (15 มิ.ย.63) สำนักพระราชวัง ประกาศแถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจ พระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวา ส่วนปลาย คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการ และพระวรกาย มีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป คณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สานักพระราชวัง
วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2563