xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ขอบคุณคนไทยร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 จนไทยติดอันดับ 2 ของโลกฟื้นตัวดีที่สุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง และอดทน ร่วมกันต่อสู้ต่อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวดีสุด ติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 2 ของโลก โดยดัชนีโควิด-19 โลก หรือ Global COVID-19 Index (GCI) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยสมาคม PEMANDU ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซีย (MOSTI) และกลุ่มบริษัทซันเวย์ ดำเนินการจัดอันดับ 184 ประเทศ ที่มีการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ดีที่สุด

ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของโลก จาก 184 ประเทศ โดยได้คะแนนทั้งหมด 83.32 คะแนน จากทั้งหมด 100 คะแนน ส่วนอันดับ 1 เป็นของประเทศออสเตรเลีย ได้ 86.34 คะแนน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลจากการจัดอันดับข้างต้น นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันต่อสู้จนเป็นตัวอย่างประจักษ์แก่สายตาชาวโลก รัฐบาลทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แต่ทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีที่จะให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ทั้งนี้ GCI อธิบายว่า การจัดอันดับนี้ ให้น้ำหนักร้อยละ 70 กับการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ต่อประชากร อัตราการหายป่วยต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนการทดสอบหาเชื้อต่อผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน จำนวนการตรวจสอบหาเชื้อต่อประชากรทั้งประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 30 พิจารณาจากข้อมูลทางสถิติที่เก็บรวบรวมมาจากดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลก (GHS) ที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิบิล และเมลินดา เกตส์