xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.เห็นชอบหลักการ Travel Bubble ประเดิมกลุ่มนักธุรกิจ-ผู้ป่วยต่างชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เห็นชอบในหลักการการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด (Travel Bubble) เพื่อรับชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย โดยเริ่มจากกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มที่จะมารับการรักษาทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ และสามารถติดตามตัวได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องหารือรายละเอียด วิธีการ รวมถึงมาตรการในการควบคุมโรคก่อน