xs
xsm
sm
md
lg

ปิดจราจรบนต่างระดับเพชรเกษม (บางแค) ทล.9 ฝั่งไปพระราม 2 เริ่ม 6 มิ.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงจราจรบางบนสะพานต่างระดับเพชรเกษม (บางแค) ทล.9 ฝั่งไปพระราม 2 บริเวณสะพานต่างระดับบางแค เพื่อซ่อมแซมรอยต่อสะพาน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถใช้ช่องทางคู่ขนานเพื่อหลีกเลี่ยงจุดก่อสร้าง  แขวงทางหลวงธนบุรี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้