xs
xsm
sm
md
lg

บขส.เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ ดีเดย์ 9 มิ.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ
ที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้

สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2 ) - เกาะสมุย , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2 ) – ภูเก็ต , กรุงเทพฯ ( หมอชิต 2 ) – ด่านนอก , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – สตูล , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่ , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ชุมพร , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หลังสวน , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ด่านเจดีย์สามองค์

เส้นทางกรุงเทพฯ – ทับละมุ - พังงา (สายเก่า) , กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า - โคกกลอย (สายเก่า) , กรุงเทพฯ – ภูเก็ต , กรุงเทพฯ –กระบี่ , กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – หัวไทร , กรุงเทพฯ – ตรัง , กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล , กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก , กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง , กรุงเทพฯ – สตูล , กรุงเทพฯ – เกาะสมุย , กรุงเทพฯ – ดอนสัก (ท่าเรือ) , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา , กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่

ทั้งนี้ บขส. คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร พนักงาน โดยมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนดโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง