xs
xsm
sm
md
lg

กัมพูชาเผยวิกฤตไวรัสโควิด-19 กระทบหนักธุรกิจท่องเที่ยว คนว่างงานกว่าแสนคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โรงงานผลิตเครื่องแต่งกาย เครื่องรองเท้า และสินค้าเกี่ยวกับการเดินทางราว 256 แห่ง ต้องปิดกิจการ และกระทบคนงานมากกว่า 130,000 คน

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทภาคการท่องเที่ยวอีกประมาณ 169 บริษัท ที่ต้องปิดทำการชั่วคราว ทำให้มีผู้ว่างงานประมาณ 16,891 คน ซึ่งรัฐบาลและนายจ้างได้จ่ายเงินให้ผู้ว่างงานดังกล่าวคนละ 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น