xs
xsm
sm
md
lg

สธ.พบไข้เลือดออกระบาดเพิ่ม เหตุเริ่มเข้าฤดูฝน-เป็นช่วงแพร่ของโรค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ว่า พบการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสถานการณ์การระบาดของโรคมี 2 ปัจจัย  คือ 1. การเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีแหล่งน้ำขัง และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย และ 2.เป็นช่วงที่เข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคพอดี โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะมีประชากรจำนวนมาก เมื่อเกิดการป่วยจะพบผู้ป่วยจำนวนมาก
 
ทั้งนี้ กรณีที่พบผู้ป่วยในพื้นที่ หมู่บ้านหรือในชุมชนใดจะต้องมีการจัดการยุงเต็มวัยในระยะ 100-200 เมตร ร่วมกับการค้นหาผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาและควบคุมโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างต่อไป โดยในการควบคุมโรคไข้เลือดออก จะส่งทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยุงตัวเต็มวัน และร่วมมือกับประชาชนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งรอบบ้าน ชุมชน วัด เป็นต้น และต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ระมัดระวังอย่าให้ยุงกัด