xs
xsm
sm
md
lg

อินเดียเตรียมผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 5 ระยะ เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รัฐบาลอินเดีย ประกาศว่า จะกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยของอินเดียออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เป็น 5 ระยะ โดยระยะแรกนั้น จะเริ่มในวันที่ 1 -30 มิถุนายน 2563 ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ 5.0 สถานที่ทางศาสนา โรงแรม ร้านอาหาร สถานบริการอื่นๆ และศูนย์การค้า ที่ไม่ได้อยู่ภายในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด จะได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

ขณะที่โรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศยังคงปิดต่อไป และจะได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม 2563

ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศ รถไฟใต้ดิน โรงภาพยนตร์ และการทำกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภทจะยังคงไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ในช่วงนี้