xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยแจงข้อปฏิบัติโรงภาพยนตร์ เฟส 3

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการผ่อนปรนมาตรการโรงหนังในเฟส 3 ว่า ให้นั่งเว้นระยะห่าง 2 คน เว้น 3 ที่นั่ง งดกินน้ำดื่มและป๊อปคอร์น มีรอบการทำความสะอาดทันที หลังชมหนังจบ

นอกจากนี้ ระบบปรับอากาศต้องปรับตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อดึงอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้ามา