xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เปิดกรุ'อุดมศักดิ์'หลังพ้นตุลาการศาล รธน.รวมกว่า 41 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 พบว่า บัญชีทรัพย์สินของนายอุดมศักดิ์ และ นางวาสนา นิติมนตรี คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 41,207,231 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของนายอุดมศักดิ์ 32,097,610 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 9,109,620 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เงินฝาก โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)

สำหรับทรัพย์สินอื่นในส่วนของผู้ยื่นมูลค่า 2 ล้านบาท ในส่วนของคู่สมรส 550,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ยื่นระบุว่าทรัพย์สินอื่นที่ได้ถ่ายภาพเป็นเอกสารประกอบยื่นไว้จำนวน 140 รายการ มูลค่า 2,000,000 บาท เป็นทรัพย์สินเดิมยื่นไว้ของอดีตคู่สมรส คือ นางพรพิมล นิติมนตรี ภรรยาผู้ถึงแก่ความตาย ซึ่งยังไม่ได้จัดแบ่งให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การยื่นบัญชีครั้งนี้จึงปรับปรุงเป็นบัญชีของผู้ยื่น เพื่อไม่ให้สับสนกับคู่สมรสปัจจุบัน โดยคู่สมรสคนปัจจุบัน คือ นางวาสนา ยื่นบัญชีทรัพย์สินในส่วนรายการทรัพย์สินอื่นไว้ ได้แก่ ต่างหูเพชร 1.35 กะรัต กำไลทองฝังเพชร ต่างหูมุก และแหวนมุกล้อมเพชร สร้อยพร้อมจี้ นาฬิกาข้อมือ

สำหรับรายได้ต่อปีผู้ยื่นระบุว่า มีรายได้ประจำจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ เงินบำนาญ เงินปันผลและดอกผลจากสหกรณ์ จำหน่ายที่ดินอำเภอบางใหญ่ 2 แปลง ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ตกเบิก) ตามกฎหมายใหม่ เงินบำเหน็จทดแทน ขายคืนกองทุน รวม 17,574,873 บาท ในส่วนของคู่สมรสเป็นเงินเดือนและเงินปันผลสหกรณ์ รวม 990,120 บาท ส่วนรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวของผู้ยื่น 720,000 บาท ของคู่สมรส 120,000 บาท