xs
xsm
sm
md
lg

ลุ้น ศบค.ชุดใหญ่ลดเวลาเคอร์ฟิว-ผ่อนปรนมาตรการระยะ 3

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กล่าวว่า ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน วันนี้ (29 พ.ค.) จะพิจารณาลดเวลาเคอร์ฟิวลงอีก 1 ชั่วโมง และผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในเกณฑ์สูง แต่เพื่อให้เกิดการประกอบอาชีพ ประชาชนดำรงชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนการปรับเวลาเคอร์ฟิวจะเป็นเวลา 23.00-03.00 น.หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุม