xs
xsm
sm
md
lg

BTS ทดลองเปิดหน้าต่างวิ่ง ไม่เวิร์ก! ขบวนรถร้อน และเข้าหน้าฝน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า จากรกรณีบีทีเอสทดลองเปิดหน้าต่างรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการประชาชนเพื่อการยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรวิด-19 โดยได้เพียงทำการทดลองเปิดหน้าต่างบานเล็กวิ่งในระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ พบว่า อากาศมีการถ่ายเทมากขึ้น แต่เนื่องจากลักษณะของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นพื้นที่เปิดโล่ง และอยู่ระดับที่สูงกว่าพื้นถนน ขณะที่ขบวนรถเปิดประตูรถรับ-ส่งผู้โดยสารโดยเฉลี่ยระยะห่างแต่ละสถานีไม่เกิน 2-3 นาที อากาศจะมีการถ่ายเทไหลเวียนได้อย่างเพียงพออยู่แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงพิจารณาว่าการเปิดหน้าต่างรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการนั้นยังไม่มีความจำเป็น อีกทั้งปัญหาที่ตามมาคือ อากาศภายในขบวนรถจะร้อนขึ้น ระบบปรับอากาศจะต้องทำงานหนักมาก ประกอบกับตอนนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงหน้าฝน การเปิดกระจกรถวิ่งจะยิ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสาร เป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกับทางสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในช่วงของการทดลองเท่านั้น

โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขด้วยดีเสมอมา และได้หาแนวทางร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งให้ความสำคัญในความปลอดภัยของการเดินทางสูงสุด และยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ชั้นจำหน่ายตั๋ว ติดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ การเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลา ลดการพูดคุย ไม่จับสัมผัสใบหน้า ล้างมือก่อนและหลังการใช้บริการ จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น และเช็คทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วมทุกจุด พร้อมทั้งจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ทั้ง 2 ฝั่งสถานี และบริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส