xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ รพ.แม่ฟ้าหลวง 1,575 อัตรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแผนความต้องการอัตรากำลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)พ.ศ.2564 - 2566 ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2556 - 2560) จำนวน 1,575 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร 5 อัตรา กลุ่มบริการเฉพาะทาง 1,112 อัตรา กลุ่มสนับสนุน 332 อัตรา และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 126 อัตรา พร้อมจัดสรรงบประมาณ 401.87 ล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำลัง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การขออัตรากำลัง เพื่อจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ และวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการให้บริการรักษาแก่ประชาชนได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 460,000 คน เพื่อรองรับการเป็นสถานฝึกปฏิบัติการในชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ มฟล.ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 - 2560 โดยในระยะแรก ปี พ.ศ.2564 จะเปิดบริการ 244 เตียง ในระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2565 - 2566 จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก 167 เตียง รวมเป็น 411 เตียง ซึ่งยังรองรับภารกิจด้านวิจัยทางคลินิกและการวิจัยด้านสาธารณสุข และการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่างๆ