xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ย้ำผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการตลาดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำหรับตลาดนัดจตุจักรได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม โดยได้มีการออกประกาศขอความร่วมมือเจ้าของแผงค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเจ้าของแผงค้าต้องตั้งวางสินค้าเฉพาะภายในแผงค้าเท่านั้น เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างกัน เจ้าของแผงค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำการค้าภายในตลาดนัดจตุจักร

ขณะเดียวกัน เจ้าของแผงค้าต้องดูแลลูกค้าให้เว้นระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าภายในแผงค้า โดยแผงค้าขนาดเล็กให้เข้าแผงค้าได้ไม่เกิน 1-2 คน แผงค้าขนาดใหญ่ให้เข้าแผงค้าได้ไม่เกิน 3-5 คน เจ้าของแผงค้าประเภทขายอาหาร เครื่องดื่ม ต้องรวบผม สวมหมวก สวมถุงมือ สวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก และมีอุปกรณ์ปิดกั้นอาหาร รวมทั้งมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ 1.5-2 เมตร และเจ้าของแผงค้าจัดหาเจลล้างมือประจำแผงค้าเพื่อบริการลูกค้าที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้ค้ายังฝ่าฝืนสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจะให้หยุดทำการค้าชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังได้ขีดสีตีเส้นเว้นระยะห่างบริเวณหน้าร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักร กำหนดช่องทางเดินเข้า-ออก และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะ เพื่อเน้นย้ำผู้มาใช้บริการตลาดนัดจตุจักร ทั้งในส่วนของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักด้านความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ แม้ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเริ่มดีขึ้น แต่ไม่ควรประมาท ขอให้ผู้ค้าและประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดในการใช้บริการตลาดนัดจตุจักรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป