xs
xsm
sm
md
lg

มท.ร่วมกับ พณ.-กษ.หาแนวทางยกระดับรายได้เกษตรกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสรรเสริญ สมะลาภา ร่วมหารือแนวทางการยกระดับรายได้ภาคการเกษตร การผลิตสินค้าตามความเหมาะสมของพื้นที่ และความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการทำเกษตรแต่ละพื้นที่ทั้งประเทศ

เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 จบลง จะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) สร้างความเชื่อมั่นอันเป็นจุดแข็งในการสร้างโอกาสการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการเชิงพื้นที่ รับผิดชอบพื้นที่ตามภูมิภาค จังหวัดต่างๆ

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานไปประจำพื้นที่จังหวัดต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ

ทั้ง 3 กระทรวง มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ความอยู่ดีกินดีของประชาชน สู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป