xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานเขตกำหนดเปิดบริการ ปชช.หลังสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงดีขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 44/2563 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ประกอบกับ กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน จึงให้ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตเปิดให้บริการประชาชน ดังนี้

1. วันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียน แก่ประชาชนในทุกประเภทงาน 
2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
3. วันหยุดราชการ (วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะการรับแจ้งตาย 

สำหรับจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า และบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ยังไม่เปิดให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)