xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ ฮ่องกงวุ่น! สมาชิกวางมวยปมเพลงชาติจีน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติฮ่องกงในวันนี้ โดยมีสมาชิกฝ่ายค้าน 14 คน ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวออกจากห้องประชุม เนื่องจากความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการที่จะพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยเพลงชาติจีน ซึ่งหากผ่านการลงมติของสภาจะมีผลทำให้การแสดงความไม่เคารพเพลงชาติจีนเป็นความผิดทางอาญา

ทั้งนี้ ในการประชุมญัตติดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ก็มีเหตุทะเลาะวิวาทของสมาชิกเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง

นายเอ็ดดี ชู สมาชิกสภาฮ่องกง กล่าวว่า หากฮ่องกงต้องการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็ไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุชกต่อยกันในที่ประชุม ซึ่งเขากล่าวว่า สมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีการชกต่อยกันทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุมสภา และส่งผลให้ประชาชนเสื่อมความเชื่อมั่นต่อสภา