xs
xsm
sm
md
lg

กกต.สั่งปิด สนง.สืบสวนและวินิจฉัยคดีต่อถึง 30 พ.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ซึ่งมีรายงานว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานเดียวกับที่พบการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ 4 ราย โดย 2 รายล่าสุดที่พบ เกิดจากการที่ทางสำนักงาน กกต.ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเจ้าหน้าที่ กกต.ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านั้นซ้ำเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากในการตรวจรอบแรกหลังนิติกรคนแรกติดเชื้อ ผลตรวจของเจ้าหน้าที่คนที่ 4 ไม่พบเชื้อ และกักตัวที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน

แต่เมื่อใกล้ครบกำหนด 14 วัน เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมีอาการไอ จึงเดินทางไปตรวจ และพบว่าติดเชื้อ ทำให้สำนักงานเกิดความกังวล เกรงว่าอาจมีผู้ติดเชื้อ แต่ไม่ปรากฏอาการ ประกอบกับครบระยะเวลาปิดสำนักวินิจฉัยและคดีซึ่งเป็นจุดที่พบเชื้อ และเริ่มเปิดให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจำนวนหนึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางสำนักงานฯ ต้องการให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่สำนักงานมากขึ้นในวันนี้ (18 พ.ค.) ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสบายใจและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่น จึงได้จัดตรวจเจ้าหน้าที่กลุ่มใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ 4 รายก่อนหน้านี้ ทำให้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวินิจฉัยและคดีติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย โดยไม่ปรากฏอาการ ทำให้ขณะนี้สำนักงาน กกต.พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดแล้ว 6 ราย

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ 2 รายล่าสุดเข้ารับการรักษาตัว ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลการตรวจเชื้อล่าสุดมาให้สำนักงานทราบว่าผลตรวจเชื้อเป็นลบ อย่างไรก็ตาม จะยังเฝ้าดูอาการของเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเป็นเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัย ขณะที่สำนักงาน กกต.จะสั่งปิดสำนักงานวินิจฉัยและคดี ต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนจะเปิดทำการเมื่อใด ทางสำนักงานขอดูว่าจะพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพิ่มหรือไม่ โดยจะประเมินสถานการณ์เมื่อใกล้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม