xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์ชาติเผยมีผู้ยื่นขอวงเงินสินเชื่อซอฟต์โลนแล้วกว่า 49,000 ล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและเอสเอ็มอี ว่า ธนาคารฯ ได้ออก 2 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการที่ ธปท. ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) วงเงิน 5 แสนล้านบาท แบ่งออกเป็นการพักชำระหนี้ เติมวงเงิน และเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

สำหรับมาตรการแรกขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้รวมกว่า 13 ล้านคน ส่วนมาตรการสินเชื่อซอฟต์โลน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาขอสินเชื่อแล้ววงเงินกว่า 49,000 ล้านบาท โดยมีผู้ยื่นขอซอฟต์โลนรวมกว่า 28,000 คน สินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 1.7 ล้านบาทต่อคน โดยร้อยละ 72 เป็นธุรกิจขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ยังคงเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามายื่นขอได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธปท. ยังได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งติดต่อลูกค้าและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอซอฟต์โลนจากสถาบันการเงิน ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อสถาบันการเงินและข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงที่ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้ที่ www.bot.or.th/covid19 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป