xs
xsm
sm
md
lg

'หมอมนูญ'แนะ ปชช.จำกัดเวลาอยู่ในห้างให้น้อยที่สุด ลดความแออัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ โพสต์เฟซบุ๊ก “หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC”ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นตามลำดับ อัตราการพบผู้ป่วยน้อยลง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้ามีกำหนดเปิดในวันที่ 17 พ.ค.ภายใต้เงื่อนไขต้องใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางบุคคล ล้างมือ และรีบเข้าซื้อของแล้วรีบออก อย่าอยู่ในสถานที่นั้นนานเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ
ผมเห็นด้วยกับมาตรการต่างๆ ที่ห้างสรรพสินค้ากำหนดมาดังนี้

พนักงานทุกคนที่ให้บริการต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดล้างมือ
ลูกค้าต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือ
ทุกห้างสรรพสินค้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีระบบระบายอากาศหมุนเวียนโดยการเติมอากาศจากภายนอกเข้าอาคาร มีการเปลี่ยนอากาศในอาคาร (Air Change) 10 รอบต่อชั่วโมง ทั้งยังเพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศตลอดเวลา ช่วยลดความเข้มข้นของเชื้อโรคในอากาศ

ลดความแออัดโดยรักษาระยะห่างทางสังคมเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เว้นระยะห่างขณะใช้บันไดเลื่อนอย่างน้อย 2 ขั้น
ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสมากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่นราวบันไดเลื่อนที่จับประตูและปุ่มลิฟท์ทุก 1 ชั่วโมง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกคืนหลังปิดให้บริการ ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง

สุดท้ายผมอยากให้ลูกค้าทุกคนจำกัดเวลาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า เพราะทุกคนที่เข้าห้างสรรพสินค้า ถึงจะมีอุณหภูมิปกติ บางคนอาจป่วยเป็นโรคโควิด-19 อยู่ในระยะฟักตัว หรือกำลังป่วยแต่ไม่มีไข้ ไม่มีอาการ สามารถแพร่เชื้อทางอากาศในห้างได้
ทางวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานโอกาสคนติดเชื้อโควิด-19 ได้ต้องหายใจเชื้อไวรัสอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง เช่น 1,000 อนุภาคของไวรัส ไม่ใช่แค่ 1 อนุภาค ปกติคนป่วย 1 คนจะแพร่เชื้อไวรัสออกมาในอากาศเวลาหายใจประมาณ 20 อนุภาคต่อนาที เวลาพูด 200 อนุภาคต่อนาที เวลาไอ จามอาจปล่อยเชื้อมากถึง 200 ล้านอนุภาคต่อครั้ง ถ้าคนแพร่เชื้อใส่หน้ากากอนามัย อยู่ในห้างที่โอ่โถง พื้นที่กว้าง ระบบถ่ายเทอากาศดี เว้นระยะห่าง และเราเองใส่หน้ากากอนามัย เราอาจหายใจเชื้อไวรัสในอากาศจำนวนน้อยมากเช่น 8 อนุภาคต่อนาที เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในห้างนาน 125 นาทีถึงจะรับปริมาณเชื้อเพียงพอทำให้เราติดเชื้อได้ ถ้าลูกค้าทุกคนรีบออกจากห้างภายใน 2 ชั่วโมง โอกาสแพร่เชื้อ และรับเชื้อทำให้ป่วยก็จะน้อยลงมาก และเป็นการลดความแออัด ทำให้สามารถเว้นระยะห่างในห้างสรรพสินค้าได้อีกด้วย