xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประสานหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย 11 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 11 จังหวัด 33 อำเภอ 91 ตำบล 318 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,864 หลังคาเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป