xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ยังไม่พิจารณาแผนฟื้นฟูการบินไทย แนะทำความเข้าใจบุคลากรก่อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ยังไม่มีการพิจารณาแผนฟื้นฟูเร่งด่วนบริษัท การบินไทยฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แต่อยากให้การบินไทยฯ ใช้เวลาในช่วงนี้ ไปทำความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน และสหภาพแรงงาน เพราะครั้งนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะให้การบินไทยฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดีขึ้น หลังจากได้ให้โอกาสทำแผนฟื้นฟูมาตลอด 5 ปี

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนตัวอยากเห็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกฝ่าย ไม่ต้องการใช้วิธีการอื่น ซึ่งรัฐบาลจะพยายามดูแลทุกรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการให้ดีที่สุด