xs
xsm
sm
md
lg

พม.ยันผู้พิการได้เยียวยา 1,000 บาททุกคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากกรณีมีข้อความส่งต่อในโลกออนไลน์ แจ้งให้คนพิการไปยื่นเรื่องเพื่อรับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาท โดยให้นำเอกสารต่างๆ ไปยื่นเรื่องที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พ.ม.จ.) นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยข้อเท็จจริงคือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้เงินเยียวยา 1,000 บาท แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจำนวน 2 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว โดย พม.จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้พิการผ่านการโอนเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด โดยใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือน

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าจำนวนเงิน 1,000 บาท เป็นการแจกให้กับคนพิการที่ถือบัตรผู้พิการทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ หรือยื่นเรื่องที่ พ.ม.จ.แต่อย่างใด
ขณะนี้ พม.กำลังเร่งทำเรื่องจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้พิการอย่างเร่งด่วน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.