xs
xsm
sm
md
lg

พล.อ.เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ อดีตรองนายกฯ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 03.07 น. วันนี้ (3 พ.ค.) ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริรวมอายุ 96 ปี โดยจะมีพิธีรดน้ำ ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ เวลา 16.00 น. ที่วัดโสมนัสฯ และพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในเวลา 17.00 น.

พล.อ.เทียนชัย เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2467 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 16) เริ่มรับราชการเป็นทหาร สังกัดกองทัพบก ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษป่าหวาย และเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยนี้ ได้รับฉายาว่า "เจ้าพ่อป่าหวาย" และเป็นที่มาของการที่หน่วยรบพิเศษ ถูกเรียกว่า นักรบป่าหวาย หรือ ทหารป่าหวาย

หลังจากเกษียณราชการได้เข้าทำงานทางการเมือง ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516

พล.อ.เทียนชัย สมรสกับคุณหญิงประพาฬสิทธิ์ สิริสัมพันธ์ มีบุตรธิดา คือ พล.ต.สิทธิชัย สิริสัมพันธ์ พล.ต.หญิงสุนันทา สิริสัมพันธ์ พล.อ.วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ และนางศจีจันท สิริสัมพันธ์