xs
xsm
sm
md
lg

คอเหล้าจ๋อย! ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อถึง 31 พ.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในช่วงการต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2563 ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนกว่าจะสิ้นสุดการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง