xs
xsm
sm
md
lg

ลำปางขยายเวลาปิดสถานบันเทิง-ห้ามขายเหล้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และพิจารณาเสริมมาตรการในพื้นที่

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมติขยายระยะเวลาในการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามที่จังหวัดลำปางได้มีประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 1818/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563  เรื่อง สั่งปิดร้านค้า สถานประกอบการ พื้นที่บริเวณขาย หรือแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท โดยขยายระยะเวลาปิดสถานบริการ สถานที่ต่างๆ ตามประกาศเดิม โดยเตรียมขยายจากวันที่ 30 เมษายน 2563 ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือตามแนวทางวิธีปฎิบัติของส่วนกลาง