xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ.นราธิวาส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย ทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หรือโรคโควิด-19) ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐานพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (28 เมษายน 2563) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานจำนวน 158 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ รอบเขตพระราชฐาน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 หมู่บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 หมู่บ้านโคกสยาม หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านตือลาฆอปาลัส หมู่ที่ 11 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในช่วงถือศีลอด เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใย และทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่า