xs
xsm
sm
md
lg

กรมราชทัณฑ์เตือน! แพร่ภาพ-คลิปเยี่ยมญาติออนไลน์ ผิดกฎหมาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมราชทัณฑ์ออกประกาศขอความร่วมมือญาติที่ได้เยี่ยมออนไลน์แล้วนำภาพหรือคลิปการสนทนากับผู้ต้องขังไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เช่น Facebook TikTok ขอให้ลบภาพหรือคลิปเหล่านั้นออก เนื่องจากผิดกฎหมายการเยี่ยมญาติออนไลน์ หากมีการเผยแพร่มากขึ้น ทางเรือนจำอาจพิจารณางดการให้บริการดังกล่าวได้