xs
xsm
sm
md
lg

เตือนชาวหนองคายเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 12-14 เม.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มีประกาศฉบับที่ 2 (41/2563) ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกระลอก จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2563 โดยจังหวัดหนองคาย ได้รับผลกระทบวันที่ 12 เมษายน 2563 จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณฝน และข่าวสารจากทางราชการ รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้น โดยแนะนำให้ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ สำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง