xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทบ.ย้ำกำลังพลรักษาวินัยและความต่อเนื่องมาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสำคัญการสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลและประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างทั่วถึง พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยทหารคงความต่อเนื่องในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยเฉพาะมาตรการที่ให้กำลังพลกลับเข้าที่พักอาศัยภายในเวลา 21.00 น. และคงความเข้มงวดในการปฏิบัติของจุดตรวจที่ดูแลการเข้า-ออก ในพื้นที่พักอาศัย ให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายโดยเคร่งครัด

สำหรับการฝึกร่วม/ผสมกับกองทัพบกมิตรประเทศ ภายใต้รหัส หนุมานการ์เดียน 2020 ขณะนี้การฝึกเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์กลับประเทศ ซึ่งในส่วนกำลังพลของมิตรประเทศได้มีมาตรการพิทักษ์พลเรียบร้อยแล้ว ส่วนในเรื่องการเดินทางเคลื่อนย้ายไปท่าเรือ และสนามบิน ให้หน่วยในพื้นที่ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการดูแล อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับทางมิตรประเทศด้วย