xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นสั่ง 26 อำเภอ กำหนดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า มีคำสั่งด่วนแจ้งไปยังนายอำเภอทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบหมายให้ผู้นำชุมชนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่น,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ประสานการทำงานร่วมกันกับ อสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงสำหรับการตั้งด่านตรวจชุมชนขึ้นระดับหมู่บ้าน เพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้ที่ผ่านเข้าและออก หมู่บ้านอย่างเข้มงวด เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามแผนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรค ของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น โดยที่ผู้นำชุมชนต้องเป็นกำลังหลักในการตรวจสอบและตรวจติดตาม ลูกบ้าน ว่าบ้านใดที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงตามการประกาศ,บ้านหลังใดอยู่ในพื้นที่โดยที่ไม่ได้ออกไปไหน หรือบ้านใดที่สมาชิกในครอบครัวเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ต้องลงบันทึกรายละเอียดของแต่ละหลังคาเรือนไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เมื่อมาตรการการตรวจคัดกรอง และการควบคุมโรคที่หมู่บ้านนั้นได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัย 100 % จังหวัดก็จะประกาศธงขาวให้เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทันที เพื่อแสดงถึงความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าปลอดภัย100