xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรคเจ๋ง! ปรับเครื่องตรวจ HIV ใช้ตรวจโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรวจหาเชื้อเป็นจำนวนมาก กรมควบคุมโรคได้เตรียมเครื่อง cobas 6800 ที่เป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระดับโมเลกุล เพื่อหาสารพันธุกรรม ที่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ เดิมมีการติดตั้งเครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าวที่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อตรวจปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด (HIV-1 Viral load) แต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้นำมาปรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผู้ป่วยและผู้สัมผัสผู้สงสัยติดเชื้อโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง cobas 6800 ไปยังระดับพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมและการตรวจประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ

นายแพทย์สุวรรณชัย ชี้แจงว่า เครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าวใช้เทคนิคเรียลไทม์ พีซีอาร์ (Real time PCR) ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ และสามารถรองรับปริมาณงานจำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมการทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด-19

โดยชุดตรวจวิเคราะห์ cobas 6800 สามารถให้ผลการทดสอบ 96 ตัวอย่างแรกภายในเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง และจะออกผลการทดสอบต่อเนื่อง 96 ตัวอย่าง ในทุกๆ 90 นาที โดยจะให้ผลทดสอบรวมทั้งสิ้น 1,440 ตัวอย่าง ใน 24 ชั่วโมง