xs
xsm
sm
md
lg

รพ.จุฬาฯ ปรับเวลาบริการตรวจ COVID-19 ให้สอดคล้องเคอร์ฟิว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศปรับเวลาการบริการตรวจ COVID-19 ณ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศห้ามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 เริ่มวันที่ 3 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ตามความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ปรับเวลาการบริการตรวจ COVID-19 ณ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 จากเดิมเปิดให้บริการเวลา 08.00-22.00 น. เป็นเปิดให้บริการเวลา 08.00-20.00 น. ทุกวัน โดยจะปิดรับบัตรคิวเวลา 18.00 น.