xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตมีติดโควิด-19 เพิ่ม 9 ราย ยอดรวม 109 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563 มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 109 ราย เป็นรายใหม่ 9 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้าน 17 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 92 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 109 ราย รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้าแล้ว ส่วนผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,423 ราย เป็นรายใหม่ 101 ราย ยังคงรักษาพยาบาล 221 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 129 ราย กลับบ้านแล้ว 1,202 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่ม 9 ราย เป็นกลุ่มผู้ที่มีประวัติเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า ซึ่งทางทีมสอบสวนโรคได้ไปค้นหาผู้สัมผัสเหล่านี้และนำมากักตัวพร้อมทั้งตรวจหาเชื้อ โดยที่บางคนยังไม่แสดงอาการ ส่วนที่เหลือมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง มีประวัติสัมผัสกับชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รับเชื้อมาจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ป่วยทุกรายทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทุกคน ถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่นไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก เหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติตามความจริงอย่างละเอียดโดยด่วน และประชาชนทั่วไปขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด