xs
xsm
sm
md
lg

ธนาคารพาณิชย์งดเปิดบัญชี-สมัครพร้อมเพย์ที่สาขา ถึง 6 เม.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ แจ้งว่า ด้วยความตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการดำเนินป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นสอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน ในการนี้จึงมีมติให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งขยายระยะเวลางดเว้นการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาออกไปจนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 และจะกลับมาให้บริการปกติ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 สำหรับบริการอื่นๆ ยังสามารถดำเนินการได้ที่สาขาตามปกติ

ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติต้องขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติทุกแห่ง