xs
xsm
sm
md
lg

อย.ออกมาตรการเอื้อผู้ประกอบการนำเข้าหน้ากากอนามัยสู้โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากแบบN95 ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์วัดไข้ โดยให้ยกเว้นไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการขายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐจากประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐในประเทศผู้ผลิตนั้นรับรองหนังสือ EC Certificate หรือ EC Declaration of Conformity โดยใช้หนังสือชี้แจงที่ออกโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์แทน ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19