xs
xsm
sm
md
lg

พม.เข้มป้องกันโควิด-19 งดให้คนภายนอกติดต่อราชการภายในกระทรวง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย พม.ได้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกระทรวงฯ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่กระทรวงฯ ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกัน และงดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในอาคารในพื้นที่สะพานขาว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง