xs
xsm
sm
md
lg

สมาพันธ์ คกก.อิสลามฯ ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกาศสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2563

ตามที่จุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ดับลีฆ และการจัดการเก็บศพ (มัสยิด) ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล) จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี (รายละเอียดดังแนบ) และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้จะออกประกาศให้ทราบอีกครั้ง