xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด สธ.สั่ง สสจ.ทุกจังหวัดติดตาม ปชช.จากพื้นที่เสี่ยงกลับภูมิลำเนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในแต่ละจังหวัด ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ การควบคุมป้องกันโรค ลดการแพร่ระบาด ซึ่งเดิมควบคุมได้ดี แต่มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น มาจากสนามมวย และสถานบันเทิง และแรงงานที่กลับจากต่างประเทศ ด้านการรักษา ต้องมีความพร้อม เตียง อุปกรณ์การแพทย์ ยา ชุดป้องกันตนเอง รวมทั้งเตรียมโรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยแยกเฉพาะโรค สถานที่ หรือโรงแรมรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย และขวัญกำลังใจของบุคลากร ค่าเสี่ยงภัยได้โอนไปตามเขตสุขภาพเรียบร้อย ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบการดำเนินงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อ ได้ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เฝ้าระวังติดตาม โดยสำรวจผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และให้อาสาสมัครสาธารณสุข ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว แยกตนเองอยู่บ้าน 14 วัน งดกิจกรรมรวมกลุ่ม สังสรรค์ หากพบมีคนป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแจ้งข้อมูลข่าวสารมายังส่วนกลางโดยเร็ว