xs
xsm
sm
md
lg

MRT สายสีน้ำเงินเพิ่มรถเสริมช่วงเร่งด่วน หวังควบคุมโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ BEM ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางราง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT มีความปลอดภัย จึงได้เพิ่มมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตรนั้น

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร รฟม.และ BEM จึงได้เพิ่มขบวนรถเสริมของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าในพื้นที่โซนในเมือง เพื่อลดความแออัด และเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.63 เป็นต้นไป