xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยพื้นที่ประสบวาตภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า อิทธิพลกระแสลมตะวันตกระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากมีความร้อนปกคลุม รวมถึงมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ทำให้ในช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง 12 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ เลย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา และชลบุรี รวม 31 อำเภอ 74 ตำบล 302 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,355 หลัง วัด 4 แห่ง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง