xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.ชงคลัง ทำประกันภัยโควิด-19 ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้นำเสนอแผนการจัดทำประกันภัยโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการดูแลสุขภาพและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ แผนประกันโควิดที่เสนอไปนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมด โดยใช้งบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องจ่ายเลย โดยคิดค่าเบี้ยคนละ 99 บาท ระยะเวลาประกัน 1 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโควิดได้รับความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท อีกทั้งยังได้ค่าชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวอีกวันละ 300 บาท สูงสุดนาน 30 วัน รวมไม่เกิน 9,000 บาท