xs
xsm
sm
md
lg

สถานกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กแจ้งปิดทำการ 16-30 มี.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกประกาศว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในนครนิวยอร์ก เพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการป้องกันการแพร่ระบาด ทางสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครนิวยอร์ก จึงจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคมนี้ โดยจะไม่รับคำร้องการตรวจลงตรา งานนิติกร งานหนังสือเดินทาง และงานทะเบียนราษฎร์ ทั้งในที่ทำการและทางไปรษณีย์ หากมีเหตุเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริการกงสุล ขอให้ติดต่อโทรศัพท์สายด่วนเพื่อคนไทย (646) 842-0864