xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ปฏิเสธตอบข่าวคนใกล้ชิด รมต.เอี่ยวกักตุนหน้ากากอนามัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 ที่กระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ จากกระแสข่าวคนใกล้ชิด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยนั้น นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธตอบคำถาม และมีสีหน้าที่เรียบเฉย แต่มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีไม่พอใจอย่างมากหลังจากทราบข่าวที่เกิดขึ้น